Doktorand Kristina Thorshag försvarar sin vetenskapliga uppsats: "Barns teknikskapande – en studie av barns bygg- och konstruktionslek i förskolan”.

Opponent: Professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Kontakta Kristina Thorshag för manus.