Seminarieserien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola” - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet välkomnar såväl stadens som universitetets lärare och forskare till seminariet: "Förskolan i en flerkulturell storstadskontext".

Seminariet är en uppföljning av ett seminarium om förskolan i en flerkulturell storstadskontext som genomfördes den 11 mars 2021. De teman som då tydligast framträdde följs nu upp med två presentationer.

Under temat föräldrasamverkan kommer Usma Ahmed från OsloMet att berätta om resultat från sin masteruppsats där hon har satt sökljuset på föräldrasamarbete med minoritetsföräldrar. I arbetet intervjuar hon somaliska och pakistanska mödrars erfarenheter och perspektiv på inkludering i norsk förskola. Därefter kommer forskare och praktiker från Göteborg, Malmö och Oslo att berätta om ett påbörjat samarbete där de möts för att diskutera texter om estetiska uttrycksformer och flerspråkighet ur olika perspektiv.

Syftet med seminariet är att utifrån de två presentationerna diskutera och utveckla samverkan som kan bidra till en ökad förståelse av, och kunskap om, barndom och förskola i flerkulturella storstadsmiljöer.

Målgrupp

Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om föräldrasamverkan i förskola samt om estetiska lärprocesser som resurs för lärande.

Medverkande

Pedagoger från Kreativt lärcentrum i Malmö stad samt forskare från Malmö universitet, Göteborgs universitet och OsloMet.

Seminarieledare

Anne Harju, docent vid Malmö universitet och vetenskaplig utvecklingsledare, Pedagogisk Inspiration Malmö stad samt Mette Tollefsrud, projektledare för REACH OsloMet – storbyuniversitet.

Anmäl dig senast 16 september.

Till anmälan