Inom seminarieserien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”, en samverkan mellan LS Malmö universitet och Malmö stad äger seminariet "Att främja matematisk dialog med hjälp av digitala verktyg" rum 13 september.

Om seminariet

Seminariet handlar om matematisk dialog och hur digitala verktyg kan främja matematisk dialog. I två nystartade forsknings- och utvecklingsprojekt – ett på högstadiet och ett på gymnasiet i Malmö stad – samarbetar nu lärare, vetenskapliga utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration och forskare på Malmö universitet för att förstå mer kring dessa frågor.

På seminariet kommer vi först att ge en överblick kring aktuell forskning om matematisk dialog, samt sammanfatta resultatet från en fokusgruppsintervju-undersökning gällande digitala verktyg i matematikundervisningen i Malmö stads grundskolor. Vi kommer också att berätta om våra inledande tankar kring projekten och hur vi tänker att olika aktörer kan samarbeta i klassrumsnära forskning.

Därefter önskar vi ha en öppen diskussion och dialog med alla seminariedeltagare. Vilka frågor kring matematisk dialog, digitala verktyg och kollegialt lärande tycker just ni är viktiga för oss att ha med oss in i de här nystartade projekten? Kom och tänk tillsammans med oss!

Målgrupp

Alla som är intresserade av klassrumsnära forskning, matematikdidaktik, digitala verktyg och/eller skolutveckling genom kollegialt lärande

Medverkande

Marie Sjöblom, doktor i naturvetenskapernas och matematikens didaktik, och Lisa Björklund Boistrup, professor i matematikens didaktik, Malmö universitet. Jens Ideland och Karin Ollinen, vetenskapliga utvecklingsledare Pedagogisk Inspiration Malmö.

Seminarieledare

Marie Sjöblom

Anmälan

Senast 6 september 2022 via formulär

Välkomna!