Seminarieserien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola” - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet välkomnar såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i seminariet: "Elevers aktiva deltagande och aktörskap i flerspråkiga skol- och skolnära miljöer"

Seminariet syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte kring arbetsmetoder som stärker elevers aktiva deltagande och aktörskap i flerspråkiga skol- och skolnära miljöer och aktiviteter. Ett särskilt fokus ligger på elever som inte har svenska som sitt förstaspråk. Under seminariet belyses arbetsmetoder hos olika grupper av professionella, till exempel lärare, studiehandledare, elevkoordinatorer, förestelärare, kuratorer och modersmålslärare.

Seminariet inleds med en presentation av resultat från ett europeiskt forskningsprojekt som genomförs bland annat i Malmö (CHILD-UP). Därefter reflekterar en rektor från en skola som präglas av flerspråkighet och utvecklingsledare från PDM kring resultaten och hur de kan användas för utvecklingsarbete och forskning. Du som deltar på seminariet bjuds sedan in till diskussioner om vidare utveckling och forskning i stärkande av elevers delaktighet i skola och skolnära aktiviteter.

Målgrupp

Professionella, strateger och forskare som är intresserade av att samverka kring och utveckla arbetsmetoder för att stärka barns och ungdomars aktiva deltagande och aktörskap i flerspråkiga skolmiljöer, med särskilt fokus på de barn och ungdomar som inte har svenska som sitt förstaspråk.

Medverkande

Erica Righard och Petra Svensson Källberg (forskare från Malmö universitet som ingår i projektet CHILD-UP), Pär Blondell, rektor Johannesskolan samt Petra Alfe Åslund utvecklingssekreterare PDM, Malmö stad.

Seminarieledare

Anne Harju, vetenskaplig ledare Pedagogisk Inspiration Malmö stad och forskare vid Malmö universitet och i projektet CHILD-UP.

Anmäl dig senast 2 december.

Till anmälan