i

FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE | Workshop
Malmös muslimers historia fram till 1990

Måndag 20 maj, 15:30 - 19:00
Niagara, hörsal B1, Nordenskiöldsgatan 1
Det här evenemanget har redan passerat

Har du erfarenhet av muslimers liv i Malmö?

Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Malmö Stad och Malmö Stadsarkiv driver ett forskningsprojekt kring Malmös muslimers historia fram till 1990. Projektet ska resultera i en kartguide, som består av betydelsefulla platser och händelser relaterade till muslimers lokala historia i Malmö.

Vill du vara med och bidra med dina erfarenheter och komma med förslag på platser för kartguiden är du hjärtligt välkommen på workshopen. Din erfarenhet och kunskap behövs. Vi välkomnar alla personer ur Malmös muslimska befolkning som har erfarenhet av Malmös muslimers liv innan 1990. Anmälan krävs.

Välkommen till föreläsning och workshop!

 

Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap vid Södertörns Högskola, kommer att hålla en föreläsning om muslimers historia i Sverige och Malmö. Föreläsningen följs av en workshop, där vi tillsammans diskuterar viktiga historiska platser och händelser för den muslimska befolkningen i Malmö. Vi söker därför personer ur Malmös muslimska befolkning som kan hjälpa oss att lokalisera platser, byggnader, händelser, personer eller verksamheter som kan vara lämpliga för en historisk kartguide som fångar in olika aspekter av Malmös muslimers liv – till vardags likväl som mer speciella händelser.

Vilka (officiella och inofficiella) mötesplatser har funnits för muslimer i staden? Vilka platser har haft betydelse för organiseringen av Malmös muslimska befolkning? Kartguiden är tänkt att inkludera platser som relaterar till både sociala, kulturella och religiösa praktiker och händelser.

Program

15.30 Mingel med fika
16.00 Vi hälsar deltagarna välkomna, presentation av projektet
16.15 Föreläsning av professor Simon Sorgenfrei: Muslimers historia i Sverige och Malmö
17.15 Samtal i mindre grupper – samtal om muslimers liv och organisering i Malmö innan 1990
18.30–19.00 Workshopen färdig

Anmälan

Du behöver anmäla dig till workshoppen senast den 14 maj, genom att mejla till imh@mau.se. Meddela gärna om du har några särskilda kostpreferenser eller allergier.

Om arrangören

Institutet för studier i Malmös historia (IMH) är ett centrum för urbanhistorisk forskning. Med ett särskilt fokus på Malmö, forskar vi om städers roll i historien, stadslivets förändringar och om hur städers identitet produceras och sprids.