Malmö universitets årshögtid med doktorspromotion, professorsinstallation, underhållning och efterföljande mingel.

  • Årshögtid kl. 16.00 - cirka 19.00
  • Efterföljande mingel cirka kl. 19.00 - 22.00

Nya doktorer och professorer under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2021 bjuds in till att delta i ceremonierna. Medarbetare bjuds in till ett begränsat antal platser i publiken. Årshögtiden kommer även att kunna följas digitalt via denna sida. 

Högtidsveckan

Årshögtiden avslutar Malmö universitets högtidsvecka, 11-15 oktober 2021, då akademiska framgångar hyllas och uppmärksammas genom olika evenemang. 

Läs mer om Malmö universitets akademiska högtider