Malmö universitets årshögtid med doktorspromotion, professorsinstallation och utmärkelseutdelningar. Nya doktorer och professorer under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2021 samt utmärkelsemottagare bjuds in till att delta i ceremonierna. 

Årshögtiden kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt Malmö universitets beslut kopplade till coronapandemin. 

Högtidsveckan

Årshögtiden avslutar Malmö universitets högtidsvecka, 11-15 oktober 2021, då akademiska framgångar hyllas och uppmärksammas genom olika evenemang. 

Läs mer om Malmö universitets akademiska högtider