Välkommen till detta Medea Talks med Amanda Lagerkvist, forskare inom fältet Existential Media Studies och verksam vid Uppsala universitet.

Läs mer i den engelska kalendern