Beint Magnus Aamodt Bentsen, doktorand på Malmö universitet.

Kommentator: Sayaka Osanami Törngren, forskare, Malmö universitet

Seminariet hålls på engelska.

Fler seminarier på mau.se/mim