50% seminar; “Under the hood” of European asylum bureaucracy - frontline workers and the development of norms and values inside EASO and IOM


Johan Ekstedt, doktorand, Malmö universitet
Kommentator, Bridget Anderson, Professor, University of Bristol

Seminariet hålls på engelska och via zoom. Vill du delta, skicka ett mail till mim@mau.se.

Fler seminarier på mau.se/mim