PildammsparkenBilden har används som genrebild för kommunikation och marknadsföringsmaterial.

Välkommen till migrationsseminarium

"Branding the deep nation – self-exoticization and constructions of Swedes as a ‘Nature-Loving People’ in the Image bank of Sweden"

Läs mer om seminariet "Branding the deep nation" i vår engelska kalender