Talare

  • Maja Povrzanović Frykman, GPS/MIM , Malmö universitet
  • Josepha Wessels, K3, Malmö universitet
  • Cristine Sarrimo, Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet
  • Barbara Törnquist-Plewa, Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet
  • Eleonora Narvselius, Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet

Kommentatorer

Christian Fernández, GPS/MIM och Christina Johansson, GPS/MIM, Malmö universitet

Seminariet hålls på engelska.

Fler Migration seminars på www.mau.se/mim

Läs mer om evenemanget i vår engelska kalender