Siluetter av studenter

Välkommen till migrationsseminariet

Mapping and explaining Swedish migration policy developments: Insights from parliamentary debates about migration policies 1954-2020.

Speaker

Henrik Emilsson, biträdande universitetslektor, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Global Political Studies, Malmö universitet.


Läs mer i vår engelska kalender