Välkommen till uppstartsseminarium med Karen Ravn Vestergaard, doktorand, Malmö universitet.

The Struggle for (Re)Producing Food and Life: Organizing Informalized Migrant Labor in the Neoliberal Era

Läs mer i vår engelska kalender