Välkommen till MIM Migration seminar
"From breaking-ice to breaking-out: Integration as an opportunity creation process"

Quang Evansluong, Göteborgs universitet, och Marcela Ramirez Pasillas, Jönköpings universitet

Seminariet hålls online via zoom. Läs mer på vår engelska sida