David Thurfjell och Manon Hedenborg White

David Thurfjell och Manon Hedenborg White samtalar om Mindfulness och dess plats i samtiden. Föreläsningen är den fjärde i föreläsningsserien om mindfulness.

Hur har mindfulness kommit att omtolkas från ett buddhistiskt begrepp till en samtida meditationsrörelse? Vad vet vi om de olika grupper som utövar mindfulness idag? Och hur kan vi förstå mindfulness som socialt och kulturellt fenomen? Dessa frågor och mer än så kommer att besvaras i detta samtal som behandlar den existentiella och kontemplativa betydelse som naturen har för många samtidssvenskar såväl som forskningsförankrade perspektiv om mindfulness ur historiska och kulturella perspektiv.

Välkomna

Universitetets medarbetare, studenter och allmänheten är varmt välkomna till Mindfulness och dess plats i samtiden! Ingen föranmälan.

Medverkande

Föreläsare

David Thurfjell är religionshistoriker, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och författare till böckerna Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion samt En lockton i ödemarken: om människans förmåga att besjäla världen.

David Thurfjells profilsida (Södertörn högskolas webbplats)

Manon Hedenborg White är docent i religionshistoria vid Malmö universitet och forskar om moderna alternativa religionsbildningar.

Manon Hedenborg Whites profilsida

Moderator

Susanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia vid Malmö universitet. Susanna har sin bakgrund inom ekonomisk historia, men har undersökt idrotten ur både historiska och nutida perspektiv. Särskilt fokus har riktats mot barn- och ungdomsidrottens förändringar samt idrotten ur ett genusperspektiv. Susanna är ordförande för Centrum för idrottsforskning och ordförande för den svenska Antidopingstiftelsen.

Sedan mer än 30 år tillbaka är Susanna även aktiv som ledare och utövare av Taichi chuan där medveten närvaro tränas i rörelse.

Kunskapshub Mindfulness

Universitetets kunskapshub om mindfulness bjuder in föreläsare, samlar forskare, tar initiativ till forskning och underlättar kunskapsutbyte. Universitet vill samverka med aktiva inom området både i och utanför den akademiska världen.

Föreläsningsserien, som är öppen för allmänheten, arrangeras av institutionen för idrottsvetenskap på Malmö universitet som under 2023 även anordnar flera olika aktiviteter inom ämnet.

Mer om Kunskapshub Mindfulness

Vi tackar Agartha AB

Genom donation möjliggör Agartha AB, ett Malmöbaserat och familjeägt investmentbolag, att Malmö universitet kan stärka sin forskning inom mindfulness.

Agartha logo.jpg