Den sista torsdagen varje månad mellan klockan 17-20 välkomnar Storm dig till en filmkväll på temat hållbar utveckling. 28 mars visas filmen Tormorrow som knyter ann till nummer nio av FN:s mål för hållbar utveckling; hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Inbjudna gäster kommer efter filmvisningen diskutera utmaningar och möjligheter relaterade till filmens tema. 

Läs mer på Storms webbplats

Facebook-event