Borgardottern Lena Cajsa Bohmans märkliga levnadsöde är utgångspunkt för boken Mamsell Bohmans fall, som handlar om handeln med sex i 1700-talets Stockholm – en stad som liknades vid Sodom. Från jungfruburar, kaffehus och horbaler vittnar källor om kopplares nätverk, manliga umgängesformer, kvinnors villkor och vardagslivets skvaller och våld.

Författaren Rebecka Lennartsson är docent i etnologi med Stockholms prostitutionshistoria som specialitet. Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.

Eventet på Facebook