Välkommen till Genusvetenskapliga seminariet.

Nina Jakku presenterar sin artikel ’Neutralitet och muslimska kvinnors slöja. Aktivt medborgarskap, arbete och exkludering i det samtida Sverige’, nyligen publicerad i Tidskrift för Genusvetenskap 2019: 40(2). Nina Jakku är knuten till Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Anmälan senast 5 mars till erika.svedberg@mau.se  för smörgås samt seminarietext.