NordMedia är en biennal, internationell konferens inom medieforskning. NordMedia har arrangerats vartannat år sedan 1973. Konferensen vandrar mellan de fem nordiska länderna så att respektive land är värd vart tionde år. Konferensen innehåller plenarsessioner men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna.

NordMedia 2019 arrangeras 21-23 augusti 2019 med Malmö universitet som värd. Temat för konferensen är Communication, Creativity and Imagination: Challenging the Field.

Läs mer om konferensen