Vi lär oss NVivo tillsammans! Tillfället startar med en introduktion där vi går igenom grunderna i programmet NVivo som är ett verktyg för analys av kvalitativ data.

Workshopen hålls på engelska

Läs mer om tillfället och anmäl dig här