Hur finansierar vi övergången till open access och hur kan vi arbeta tillsammans vid Malmö universitet?

Rektor Kerstin Tham och Malmö universitetsbibliotek bjuder in till en träff för universitetets forskare. Vi får en presentation av Mikael Laakso, Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, som berättar om pengaströmmarna kring open access-publicering, vägval och möjliga strategier för universitetet. Medverkar gör också Beate Eellend från Kungl. Biblioteket som beskriver det nationella uppdraget kring öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I arrangemanget ingår även ett panelsamtal mellan Rebecka Lettevall, dekan på KS, Per Jönsson, professor på TS, Beate Eellend, Mikael Laakso och Sara Kjellberg, chef på Malmö universitetsbibliotek. De diskuterar aktuella frågeställningar som fokuserar på det lokala perspektivet och Malmö universitets forskares förutsättningar för att göra sin forskning fritt tillgänglig idag och framöver. Rektor Kerstin Tham både inleder och avslutar programmet.


Kaffe ingår. Varmt välkomna!

Anmäl dig här