Välkommen till en öppen föreläsning med Jean-Charles E. Languilaire, universitetslektor i företagsekonomi och doktor i företagsekonomi. Föreläsningen hålls på engelska och handlar om relationen mellan arbete och privatliv.

Jean-Charles is also Associate Editor of Community Work and Family journal and founding member of Work-Family Researcher Network.