Trömsö Norge

Making the Arctic City

Peter Hemmersam, professor i urban design, The Oslo School of Architecture and Design

Om föreläsningen

Arkitekter och planerare har designat och byggt städer i Arktis i mer än ett sekel. Föreställningar om Arktis och nordlighet har kommit till uttryck på olika sätt i stadsplanering och design som präglats av kolonialism men även av ett experimentellt förhållande till ursprungsbefolkningars kunskapssystem. Över tid har olika former av "urbanisms of the North" smälts samman i en internationell diskurs om "arktisk urbanism" som präglar planering i regionen idag.

Kontakta Lina Olsson för att få Zoom-länk till föreläsningen.

Föreläsningen ges på engelska.