Dags att fira men också att reflektera kring vad som krävs för att bevara och utveckla de rättigheter som många, inte minst kvinnorörelsen, har fört en kamp för.

Genusvetenskapliga kollegiet vid Malmö universitet bjuder in till en öppen föreläsning och presentation av antologin: "Rösträttens århundrade".

Medverkande författare Ulrika Holgersson, Ulla Manns och Emma Severinsson kommer att presentera sina bidrag samt föra en gemensam diskussion kring vad vi kan lära av kampen om rösträtten i en tid då demokratins principer ifrågasätts och sätts på prov.

  • Ulrika Holgersson: "Rösträttens århundrade – ett bokprojekt
  • Ulla Manns: "Vad är det vi firar egentligen? Kvinnors rösträtt och demokrati ur ett kvinnorörelseperspektiv"
  • Emma Severinsson: "Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse"

Efter föreläsningar och diskussion bjuder vi på snittar och bubbel! Anmälan görs till despina.tzimoula@mau.se

Varmt välkomna!

/Genusvetenskapliga kollegiet