From Body to Brain: Situated neuroscience

Öppen föreläsning med professor Gillian Einstein, neurobiolog vid den Psykologiska institutionen på University of Toronto, om hur kultur tillför betydelse för centrala nervsystemets strukturer. Hon kommer att fokusera på sambanden mellan nervsystemet och levda upplevelser.