Biblioteket på hälsa och samhälle Malmö Universitet

Detta korta tillfälle ger en snabb introduktion till hur Malmö universitets avtal med förbetald open access fungerar. Vilka förlag har vi avtal med och hur brukar processen fungera? Och vad gäller om du som forskare vill söka stöd för publiceringsavgift via universitetets publiceringsfond? 

Vi träffas på Zoom och en länk skickas till deltagarna efter anmälan. Tillfället beräknas ta ca 20 minuter beroende på mängden frågor. 
Varmt välkomna! Tillfället ges också på begäran. 
Kontakt: helena.stjernberg@mau.se

Läs mer och anmäl dig här