sky, clouds, a long bridge and water

Olika gräns- och anslutningslinjer har över tid lagt sig i skikt för att definiera Öresundsregionen. Vilka är dessa linjer och hur fungerar de tillsammans historiskt? Mikkel Thelle arbetar vid Nationalmuseet i Köpenhamn, men är också gästprofessor vid Urbana studier på Malmö universitet.

Föreläsningen är på engelska.

Läs mer i vår engelska kalender