Föreläsning med Joanna Giota, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet som presenterar forskning kring otydliga kunskapskrav och upplevd stress i skolan.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Research Platform for Education and Special Education (RePESE) vid Fakulteten för Lärande och samhälle, Institutionen för Skolutveckling och Ledarskap (SOL).

Seminariet riktar sig till alla intresserade. Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan görs till forskningskoordinator Lisa Hellström

För mer information se webbplatsen för Repese