i

Seminarium
Per Faxneld – En touch av zen: Andlighet inom japanska kampkonster i Sverige

Torsdag 21 mars, 15:15 - 17:00
Scylla SC2-314, Nordenskiöldsgatan 6
Det här evenemanget har redan passerat
Per Faxneld – En touch av zen: Andlighet inom japanska kampkonster i Sverige

Seminariet för esoterism och andliga rörelser vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet gästas av Per Faxneld, docent i religionshistoria, Södertörns högskola som presenterar ett VR-finansierat projekt.

Om studien

Med Sverige som fallstudie argumenteras det för att Budo (japanska kampkonster), åtminstone delvis, kan ses som en del av den internationella holistisk-alternativa miljön. Medan den senare traditionellt ses som dominerad av kvinnor, är omkring 74% av de svenska Budo-utövarna män. Genom att inkludera Budo under den holistiska rubriken ifrågasätter projektet den påstådda obalansen mellan könen i denna miljö och tittar på ideal för andlig maskulinitet i Budo – som ofta innehåller en tvetydig kritik av den hegemoniska, "sekulära" västerländska maskuliniteten, på sätt som potentiellt kan förstås utifrån konceptet "hybrida maskuliniteter". Denna studie är också ett av de första större försöken att undersöka maskulinitet inom alternativandlighet och öppnar därmed upp för nya viktiga forskningsområden inom detta fält.

Projektet föreslår att "Budo-andlighet" är en produkt av kulturella överföringar i flera riktningar mellan "öst" och "väst", med t.ex. esoteriska läror som teosofi som en bro. Det kommer också att visa hur uppmärksamhet på sådana långsiktiga interkulturella sammanflätningar låter oss bättre förstå betydelsen av begrepp som ki (en form av subtil energi), meditation och självutveckling, liksom det starka perennialistiska fokuset på traditionslinjer och eviga sanningar inom Budo som det utövas i Sverige. Genom att analysera svenska budoutövares förhandlingar i spänningsfältet mellan sekularitet och andlighet (till exempel om ki ska betraktas som ett andligt, vetenskapligt eller helt symboliskt fenomen), fördjupar projektet dessutom förståelsen av det sekulära tillståndet i dagens Sverige. Undersökningen omfattar diskursanalys av en stor korpus av svenska budotexter från ca 1900-2020, en enkätundersökning, deltagande observation och ca 20 intervjuer.