Titel

Doktorand Alexander Brauer håller sitt planeringsseminarium med titeln: "Integrerat litterärt skrivande i gymnasieskolans svenskämne".

Huvudhandledare

Magnus Persson

Handledare

Anna Wärnsby

Diskutant

Anette Svensson, KSM.

Kontakt

Kontakta Alexander för manus, alexander.brauer@mau.se