Välkommen till doktorand El Häkkinens planeringsseminarium!

Titel

Ojämlikhetens organisering – en intersektionell studie av det kommunala hemtjänstarbetet i Malmö

Kommentator

Professor Torkild Thanem, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Handledare

  • Professor Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Institutionen för urbana studier
  • Docent Paula Mulinari, Institutionen för socialt arbete