Generell bild för evenemang på mau.se

Doktorand Sanne Björklund håller sitt planeringsseminarium med titeln: "The nature of preschool”
Diskutant: Linnea Bodén, Stockholms universitet. Intern läsare: Anne Harju.

Kontakta Sanne för manus, sanne.bjorklund@mau.se