Forskningsprojektets titel är i nuläget: "Dubbel sårbarhet - erfarenheter av sexuella handlingar mot sin vilja hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning".
Ordförande är Charlotta Holmström, biträdande professor socialt arbete, Malmö universitet.
Kommentator är Matilda Svensson Chowdhury, lektor i socialt arbete, Malmö universitet.

Anmäl dig till Malin Idvall