doktorand Emma Rindeskog

Välkommen till planseminarium!

Doktorand Emma Rindeskog håller planseminarium med titeln "Skydd och kontakt – om vårdnad-, boende- och umgängesfrågornas förekomst och funktion i barnskyddsarbetet".

Kommentatorer: Docent Susanna Johansson, Lunds universitet, och doktorand Angelica Wågby Gräfe, Malmö universitet.

Ordförande: Professor Lars Plantin, Malmö universitet.

Maila Malin Idvall för zoom-länk och text.