Doktorand Sofia Bergholtz håller sitt planseminarium med titeln: En praktiknära forskningsstudie om: Självbestämmande och brukarmakt på LSS-boende - Etiska dilemman i den brukarnära personalens arbetsvardag
Kommentator: lektor Hanna Egard, Malmö universitet

Kontakta Malin Idvall för manus och zoom-länk