This event has passed

Kommunalt bostadsförsörjningsansvar och självstyre - Tolkningar och konsekvenser för medborgarnas civila, politiska och sociala rättigheter

Doktorandseminarium med Manne Mårtensson, Institutionen för socialt arbete.

Kommentator: Björn Johnson
Ordförande: Tapio Salonen

Delta på seminariet via Zoom