Jonas Alwall, universitetslektor vid Institutionen för urbana studier, presenterar sin nyutkomna bok "Kulturen i den hållbara staden" (Mapius 25), en rapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi. Diskussion med bland annat företrädare från Malmö stads kulturförvaltning om kulturens roll för en hållbar stadsutveckling.

Kulturstrategin, som avser åren 2014-2020, är Malmö stads kulturpolitiska och -strategiska styrdokument. Rapporten tar sin utgångspunkt i strategins implementering, som har följts under åren 2017-2018. Vilka positiva effekter fick implementeringsprocessen, och vilka hinder mötte den? Har Kulturstrategin lyckats stärka kulturens ställning i staden och har den medfört nya samarbeten på kulturens områden, inom och utanför den kommunala förvaltningsstrukturen? Dessa är exempel på frågor som rapporten ställer.

Rapporten lyfter också in dessa frågor i det mer övergripande sammanhang som handlar om vilken roll kulturen kan spela för en hållbar stadsutveckling. För att reda ut denna fråga undersöker rapporten kopplingarna mellan kulturbegreppet, utifrån både dess estetiska och antropologiska aspekter, och begreppet hållbar utveckling.

Kaféet håller öppet och det finns möjlighet att köpa dryck och tilltugg.

Varmt välkommen!

Ladda ned rapporten: "Kulturen i den hållbara staden"