Det här evenemanget har redan passerat

Enheten för fastighetsstudier håller varje år en internationell konferens om viktiga frågor inom fastighetsrelaterad forskning och utbildning. Konferensen har formen av en tvådagars workshop.

Läs mer om konferensen 2021 på den engelska sidan

År 2020 års konferens påverkades av den pågående pandemin och hölls i en mindre format digitalt.

Se keynote-presentationen av Marketta Kyttä, professor markanvändning och planering här