Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar varje år konferensen Rektor med vetande som är en regional skolledarkonferens kring aktuella Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar varje år konferensen Rektor med vetande som är en regional skolledarkonferens kring aktuella frågor.

Konferensen behandlar utmaningar som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning och är ett samarbete mellan Malmö universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den 11 mars 2020 är det Linnéuniversitetet tur att vara värd för konferensen, som hålls i Växjö.

Mer information om konferensen hittar du här

Här anmäler du dig till Rektor med vetande