Välkommen till det andra seminiet i serien Religion och modernitet!

Seminariet är del av en serie samtal om religionens plats i dagens samhälle som Malmö universitet och Open Skåne bjuder in till. Seminariet genomförs på svenska.

Panelen

Medverkar gör en panel med deltagare från bland annat Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Judiska församlingen och Bosniakiska islamiska samfundet, samt representanter från akademin och Open Skåne.

Program: Ett samtal i tre delar

Seminariet är indelat i tre block som har karaktären av samtal. Samtalet leds av en moderator. Det kommer även att finnas utrymme för besökare i auditoriet att kommentera och ställa frågor till panelen.

  • Vilka är behoven när det gäller religion och socialt engagemang? Hur ser formerna för arbetet ut.
  • Hur ser processerna för social inkludering ut? Vilken roll spelar försoning och ömsesidig respekt?
  • Vilka är konflikterna? Hur går vi vidare?

Seminariet arrangeras av Fakulteten för kultur och samhälle i samarbete med Open Skåne.

Kontakt på Malmö universitet: Jonas Alwall