Det här evenemanget har redan passerat

Som en del Malmö universitets satsning på högskolepedagogik arrangerar Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) seminarieserien Research on Teaching and Learning in Higher Education som är öppen för alla intresserade så sprid gärna informationen.

Seminariet kommer att fokusera på universitetsdidaktiska modeller för världsmedborgarskap och kritisk-reflexiv Bildung.

Mer om seminariet med Jesper Sjöström i den engelska kalendern