Hedersutsatthet ur ett intersektionellt perspektiv - situationen i Malmö

Hanna Cinthio har arbetat med rättighetsfrågor utifrån perspektiv som migration, kultur, normer och jämlikhet under snart två decennier. Hon deltog som forskare i den kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck som genomfördes i storstäderna under förra året, och ansvarade för den kvalitativa undersökningen i Malmö.

Med utgångspunkt i de resultat som lyfts fram i rapporten kommer hon att hålla ett samtal om villkoren för Malmös ungdomar med fokus på våldsutsatthet, frihetsbegränsningar och sexualitetsnormer, om betydelsen av utanförskap och bristen på mobilitet samt om utmaningen i att skapa en jämlik skola för alla.

Alla intresserade är välkomna

Föreläsningen arrangeras av institutionen Skolutveckling och ledarskap. För ytterligare frågor vänligen kontakta vanja.lozic@mau.se

Anmälan