Välkommen till RUCARRs seminarium

Limits of Commitment: Responses of Junior Allies to Hegemonic Entrapment
med Dr. Igor Istomin

Seminariet hålls på engelska, via zoom.