Välkommen till RUCARR seminarium

Protecting children in the name of ‘traditional values’ in Russia and Germany.

med Dr. Mari Brock, Postdoc på Malmö universitet.

Läs mer i vår engelska kalender