Dr. Peter Eltsov från National Defense University (Washington) presenterar och diskuterar sin senaste bok "The Long Telegram 2.0: A Neo-Kennanite Approach to Russia".

Läs mer om seminariet på den engelska sidan