Välkommen till vårens första RUCARR seminarium

The role of Azerbaijan in the non-aligned movement through the lens of international law and security

med Kamal Makili-Aliyev, universitetslektor på Institutionen för Globala Politiska Studier, Malmö universitet.

Läs mer i vår engelska kalender