Sam Frankel, King’s Univerity, Kanada: ”What’s the point of school? Establishing Voice - Re-positioning the Learner”.
Forskargruppen "Childhood and Education" bjuder in till öppen gästföreläsning.
Läs mer om föreläsningen i den engelskspråkiga kalendern.