Kristian Steiner, biträdande professor på Institutionen för globala politiska studier presenterar sitt pågående arbete. 

Kontakt:: Maja Povrzanović Frykman