GPS SEMINAR: Fear and Fatalism: A study of extremist attitudes within the Israeli Messianic Movements

Seminarium med Kristian Steiner, Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet, och Anders Lundberg, Linnéuniversitetet. 

Läs mer i vår engelska kalender