Johan Brännmark, biträdande professor vid Institutionen för globala poitiska studier, presenterar sitt pågående arbete. Evenemanget äger rum på engelska. 

Läs mer i den engelska kalendern