Johan Brännmark, biträdande professor vid Institutionen för globala poitiska studier, presenterar sitt pågående arbete. 

Moderator: Erika Svedberg, Lektor vid Institutionen för globala politiska studier. 

Evenemanget äger rum på engelska.