Välkommen till ett seminarium om möjligheter till delaktighet hos elever och föräldrar med migrationsbakgrund. Programmet inleds med presentationer av två olika projekt. Därefter följer diskussion och utbyte av erfarenheter.

Världens väg in i skolan är ett innovationsprojekt i Helsingborg stad som syftar till att öka delaktighet i skolan hos föräldrar med migrationsbakgrund. Presentation av Charlott Everberg och Gunilla Jönsson, lärare i Helsingborg stad. CHILD-UP är ett europeiskt forskningsprojekt som handlar om delaktighet i skolan hos elever med migrationsbakgrund. Presentation av Erica Righard, Anne Harju och Petra Svensson Källberg, forskare på Malmö universitet.

Seminariet är gratis. Om du anmäler dig finns kaffe och kaka från kl. 14:00.

Program

14:00–14:30 Kaffe med kaka

14:30–16:30 Presentationer och diskussion

Anmälan

Skicka ett mail till anna.andren@mau.se senast den 8 september.

Välkomna!